Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Coaching Connection, gevestigd in Oosterbeek, Nederland. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09138854, hierna ook te noemen: Francien Vanzelfsprekend hecht Francien veel waarde aan de bescherming van jouw privacy als je allerlei persoonsgegevens met ons deelt. Zowel als je zelf contact met ons opneemt of als wij contact met jou opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest je hoe we omgaan met jouw gegevens en met jouw privacy.

We respecteren jouw privacy
En we respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website(s) en zorgen dat de persoonlijke informatie die je ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om je bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.
Francien zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.
Als je een bestelling plaatst hebben we je naam, e-mailadres, bedrijfs- en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren.
Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over ontwikkelingen, diensten, programma’s, events en acties.
Als je dit niet langer op prijs stelt kan je je uitschrijven door op de afmeldlink onderaan de e-mail te klikken.

Wij zijn je heel erkentelijk voor een recensie.
Je kan er zelf voor kiezen om je naam of andere persoonlijke gegevens te vermelden. We zijn nieuwsgierig naar de meningen van onze bezoekers maar behouden ons het recht voor om bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Francien gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten zodat we je nog beter van dienst kunnen zijn met informatie over onderwerpen die je interesseren.

Minderjarigen
Je mag jouw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien je jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien je als minderjarige jouw persoonsgegevens met ons wenst te delen dient je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van Francien. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Francien raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Francien behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Francien raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Francien er alles aan doen je per e- mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Francien wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Francien van den Boomen E-mail: francienvandenboomen@gmail.com

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG hebt je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 1 januari 2021